Je nejefektivnější způsob využití sluneční energie a ušetří vám až 60 % nákladů na ohřev TUV. Na ohřev vody pomocí fotovoltaických panelů nepotřebujete žádné povolení. Vyrobená energie se nedodává do sítě, ale proudí z panelů do zásobníku vody, kde se přeměňuje na teplo. Elektřina je vedena pomocí dvou tenkých kabelů v chráničce a instalace FV ohřevu vody proto znamená naprosto minimální zásah do budovy.

Jednoduchost instalace je hlavní výhodou oproti klasickému ohřevu vody pomocí termických solárních panelů, kde je nutné pro potrubí s izolací dělat rozměrné prostupy.

Vyrábí i když je zataženo

Fotovoltaické panely na rozdíl od termických panelů nepotřebují přímé sluneční paprsky. Když je zataženo, tak fotovoltaika sice pracuje méně, ale nějakou energii vždy vyrobí. Pokud bude zatažený den, nebo pokud prší, tak termické kolektory nic nevyrobí. Fotovoltaický ohřev je také méně nároční na údržbu.

Fotovoltaické panely mají oproti termickým panelům velkou výhodu, že se nemohou se nikdy přehřát. Když se nahřeje voda v bojleru na požadovanou teplotu, tak se sám jednoduše vypne pomocí termostatu. Panely přestanou dodávat elektřinu a nemá se zde co přehřívat.

Oproti tomu klasické fototermické panely je nutné neustále „chladit“ okruhem nemrznoucí směsi, navíc se stále spotřebováva elektrická energie ze sítě na napájení oběhových čerpadel a regulace.

Hlavní výhody fotovoltaického ohřevu vody

Možnost připojení ke stávajícímu bojleru

Celkově jednodušší systém a minimální údržba (bez trubek a čerpadel)

Možnost rozšíření na plný FV systém s měniči a bateriemi

Vyšší životnost (25+ let)

Nižší náklady na instalaci

Rovnoměrnější výroba energie v průběhu celého roku

Vyrábí elektřinu, kterou je možné použít jak na ohřev, tak po rozšíření systému na FVE spotřebovávat v domě

Elektrárna vyrobí během slunečného bezmračného dne až 15 kWh el. energie, která vám postačí na ohřev 200 litrů vody o 60 stupňů.

Je možné k systému doplnit kontrolní relé nebo jiné přepínací prvky, které umožní ohřívat vodu v případě nedostatku sluneční energie také ze sítě.

Zařízení nepotřebuje pro svůj chod jiný zdroj energie než FV panely.