Kombinace fotovoltaiky a akumulace do baterií je stále výhodnější

Ukládání elektrické energie do baterií, ze kterých je možné čerpat v době, kdy slunce nesvítí, je technologickou výzvou budoucnosti. Výrobní náklady na fotovoltaické panely postupně klesají a jejich účinnost se zvyšuje. Výroba energie je nejvyšší většinou v době, kdy nejsme doma a spotřeba je tedy zpravidla nižší.

Díky bateriím se můžete stát méně závislými na dodavatelích elektrické energie.